Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
nájom za poľnohospodársku pôdu Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Agrospol
378.32 €
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Ministerstvo financií SR
6376.00 €
Biznis linka, Biznis NET Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Telekom, a.s.
0.00 €
audit Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová
480.00 €
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: SEWA, a.s.
0.00 €
Uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia WC v kultúrnom dome v ocbi Čierne Pole Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Ing. Mojsej Juraj - MOCHOSTAV
22907.57 €
Dodávka programového vybavenia - Evidencia majetku Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: IFOsoft s.r.o.
69.30 €
Výkon štatutárneho auditu na rok 2019 Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová
400.00 €
Webstránka obce Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Webex.digital s.r.o.
660.00 €
Poskytnutie grantu pre MŠ Čierne Pole Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Nadácia volkswagen
1000.00 €
Darované fin. prostriedky pre MŠ Čierne Pole Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Raiffeisen banka
1000.00 €
Zriadenie Grantového účtu Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Prima Banka
0.00 €
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby -GDPR Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Osobnyudaj.sk
36.00 €
Dokumentácia k žiadosti o fin. príspevok k projektu Zvýšenie energetickej účinnosti - zateplenie kultúrneho domu Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: H&B business
960.00 €
Dokumentácia k žiadosti o fin. príspevok k projektu Výstavba multifunkčného ihriska Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: H&B business
799.99 €
Dodávka programového vybavenia - Evidencia obyvateľov Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: IFOsoft s.r.o.
138.60 €
Výkon štatutárneho auditu na rok 2018 Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová
400.00 €