Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Projekty

Počas štyroch rokov sa obec zapájala do viacerých vyhlásených výziev. Podali sme 12 projektových žiadostí, z toho bolo úspešných 8 projektov v celkovej výške 273707,43 EUR.

SCHVÁLENÉ PROJEKTY:

 • Rekonštrukcia WC v kultúrnom dome v obci Čierne Pole

Projekt podporený MAS Medzi riekami vo výške 22 700,00 EUR. Projektom bola podporená rekonštrukcia wc v kultúrnom domu.

                                                          WC po rekonštrukcií

 • Oáza biodiverzity

Projekt podporený Nadáciou VUB vo výške 9 370,00 EUR. Projektom bola vytvorená Oáza biodiverzity v záhrade za obecným úradom, vysadili sa rôzne druhy stromov a kríkov.

 • Adaptačné opatrenia v obci Čierne Pole

Projekt podporený Slovenskou agentúrou životného prostredia vo výške 4 900,00 EUR, v rámci Programu obnovy dediny. Projektom bolo podporené automatické zavlažovanie a osadenie nádrže o objeme 10 m3 na zachytávanie dažďovej vody pre automatické zavlažovanie stromov v Oáze biodiverzity.

 • Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čierne Pole

Projekt podporený Environmentálnym fondom vo výške 48 763,00 EUR. Projektom bol podporený nákup kompostérov pre občanov obce, mulčovača a drviča konárov.

 • Rekonštrukcia terasy MŠ Čierne Pole

Projekt podporený  MAS Medzi riekami vo výške 70 000,00 EUR. Projektom bude podporená rekonštrukcia terasy na detskú herňu.

 • Zdravie pre všetkých

Projekt podporený Košickým samosprávnym krajom vo výške 4271,20 EUR. Projektom bude podporené osadenie exteriérových fitnes strojov pre všetky vekové kategórie do Oázy biodiverzity.

http://web.vucke.sk/sk/

 • Rozbeh činnosti sociálneho podniku obce Black Field s.r.o.

Projekt podporený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  vo výške 103 500,00 EUR. Projektom bol podporený nákup dodávky, realizácia haly, materiálu pre stavebné úpravy obecného úradu a komunitného centra a nákup techniky. Mzdy piatich zamestnancov sú hradené v rámci Národného projektu : Podpora integračných podnikov.

 • Rekonštrukcia malieb v Rímskokatolíckom kostole Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Spolupráca s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Jána Krstiteľa, pri spracovaní žiadosti na obnovu malieb v kostole.  Projekt podporený Ministerstvom kultúry vo výške 10 000,00 EUR.

Venuje sa aj investičným akciám z vlastných zdrojov:

 • rekonštrukcia kuchyne, javiska a chodieb kultúrneho domu,
 • odkúpenie budovy krčma-obchod
 • úprava okolia a chodníka okolo kostola,
 • výkop studne na miestnom cintoríne a osadenie prístrešku pre kontajner
 • zavedenie vodovodu do domu smútku
 • oprava obecného rozhlasu, zakúpenie novej ústredne

Neinvestičné aktivity

 • realizácia Osláv dňa obce, pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky,
 • zapojenie sa do piateho ročníka bežeckej štafety „S Ankou za život"  z Košíc do Vysokej nad Uhom - rodiska blahoslavenej Anny Kolesárovej,
 • vydanie knihy o obci: „Čierne Pole- z dejín, národopisu a súčasnosti“
 • oslavy mesiaca úcty k starším, MDŽ, MDD

Deň Matiek

Pri príležitosti dňa Matiek sme zorganizovali vystúpenie detí z našej MŠ, ktoré vystúpili na zrekonštruovanom javisku a potešili nie len svoje mamičky a babičky ale aj občanov z našej obce.

Mesiac úcty k starším

V mesiaci október sme si pripomenuli úctu k starším. Seniorom sme pripravili program, kde vystúpili deti z našej MŠ a folklórna skupina Pavlovčane. Každí senior si odniesol darček.

Všetky úspešné projekty, či zvládnuté úlohy nie sú výsledkom len jedného človeka. Stojí za nimi odhodlanie, nadšenie a práca viacerých ľudí. Naše spoločné presvedčenie a práca nás všetkých, sú hybnou silou pre dosahovanie cieľov a vytvárajú predpoklady pre rozvoj obce Čierne Pole.