Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
35.23 €
ovocie a zelenina do školskej jedálne Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: TIP-TOP
107.33 €
kalibrovaná sada teplomerov Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: PRENX
160.74 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
385.35 €
poradenské služby k žiadost o NFP Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: INITED s.r.o.
350.00 €
platba za pevnú linku OcÚ Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Telekom, a.s.
18.67 €
spracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: ASEKO Ing. Alena Suchá
800.00 €
spojovací materiál Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: BOLONI, s.r.o.
22.22 €
výkon zodpovednej osoby GDPR Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Osobnyudaj.sk
36.00 €
pečivo pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Pekáreň KELPEK s.r.o.
42.21 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
36.96 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
1.32 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
61.42 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
62.99 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
56.92 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
71.23 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
18.67 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
52.84 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
18.13 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
80.32 €
verejné osvetlenie MI Start Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Orange Slovensko
9.98 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
ovocie a zelenina do školskej jedálne Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: TIP-TOP
94.34 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
26.46 €
odovoz odpadových vôd Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
134.40 €
zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
290.94 €
pečivo pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Pekáreň KELPEK s.r.o.
35.25 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
28.54 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
12.61 €
elektrina OcÚ a verejné osvetlenie Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
334.39 €
vodné a stočné Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14.44 €
účastnícky poplatok - odborné vzdelávanie starostov Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Judr. Sotolář
88.80 €
spracovanie žiadosti o dotáciu z EF Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: ASEKO Ing. Alena Suchá
180.00 €
spracovanie štúdie k žiadosti o dotáciu z EF Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: ASEKO Ing. Alena Suchá
840.00 €
platba za pevnú linku OcÚ Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Telekom, a.s.
29.99 €
doména, webhosting (web stránka obce) Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Webex.digital s.r.o.
144.00 €
elektrina dom smútku Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
102.00 €
výkon zodpovednej osoby GDPR Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Osobnyudaj.sk
36.00 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
84.25 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
14.10 €
verejné osvetlenie MI Start Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Orange Slovensko
9.98 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
60.63 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
16.69 €
perá, utierky - úcta k starším Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: LIM PO s.r.o
298.00 €
vypracovanie projektovej dokumentácie - vykurovanie OcÚ Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Plynmony projekt - Ing. Sokologorský
600.00 €
aktualizácia rozpočtu - rekonštrukcia wc Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Ing. Gabriela Babjaková
30.00 €
Audit ročnej závierky 2018 Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová
480.00 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
56.18 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
34.69 €
ovocie a zelenina do školskej jedálne Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: TIP-TOP
109.52 €
nebezpečný odpad Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
zmesový komunálny odpad Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
271.39 €
elektrina OcÚ a verejné osvetlenie Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
259.34 €
platba za pevnú linku OcÚ Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Telekom, a.s.
29.99 €
pc program - školská jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: SOFt GL s.r.o
228.00 €
vodné a stočné Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
57.72 €
dodávky zemného plynu Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: SPP a.s.
78.00 €
výkon zodpovednej osoby GDPR Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Osobnyudaj.sk
36.00 €
pečivo pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Pekáreň KELPEK s.r.o.
37.72 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
74.10 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
29.03 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
13.49 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
77.59 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
67.86 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
14.42 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
48.50 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
65.46 €
4 ročný certifikát - elektronická pečať Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Disig, a.s.
81.60 €
verejné osvetlenie MI Start Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Orange Slovensko
9.98 €
konzultácia - teamviewer Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: IFOsoft s.r.o.
12.00 €
kancelársky materiál Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Qintel s.r.o.
84.75 €
projektová dokumentácia - rekonštrukcia WC v kultúrnom dome Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: mmm architects s.r.o.
350.00 €
evidencia majetku - 2 inštalácia Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: IFOsoft s.r.o.
35.64 €
Spracovanie mzdovej agendy Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: DOPPIO s.r.o.
90.00 €
zriadenie webovej stránky Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Webex.digital s.r.o.
660.00 €
zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
258.30 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
Dodávky elektriny - ver. osvetlenie, OcÚ Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
190.82 €
platba za pevnú linku OcÚ Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Telekom, a.s.
29.99 €
výkon zodpovednej osoby GDPR Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Osobnyudaj.sk
36.00 €
verejné osvetlenie MI Start Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Orange Slovensko
9.98 €
vypracovanie rozpočtu - sociálne zariadenie OcÚ Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Ing. Gabriela Babjaková
80.00 €
programové vybavenie - evidencia majetku Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: IFOsoft s.r.o.
83.16 €
spracovanie dokumentácie CO Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: BEPOP Ing. Ján Kočiš
300.00 €
Spracovanie mzdovej agendy Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: DOPPIO s.r.o.
80.00 €
elektrina OcÚ a verejné osvetlenie Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
170.06 €
zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
248.78 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
platba za pevnú linku OcÚ Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
29.99 €
spojovací materiál Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: BOLONI, s.r.o.
34.99 €
oprava kosačky Stihl FS 120 Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: GLOBUS
233.99 €
Dodávky elektriny - dom smútku Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
102.00 €
výkon zodpovednej osoby GDPR Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Osobnyudaj.sk
36.00 €
ihrisko pre mš - dotácia Volkwagen Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DAR IHRISKO s.r.o.
1000.00 €
verejné osvetlenie MI Start Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Orange Slovensko
9.98 €
certifikát SSL Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Webex.digital s.r.o.
60.00 €
raster a skenovanie archívneho dokumentu Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Geodetický a kartografický ústav
23.50 €
Dodávky elektriny - ver. osvetlenie, OcÚ Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
201.32 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
247.08 €
vývoz odpadových vôd Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
134.40 €
Spracovanie mzdovej agendy Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: DOPPIO s.r.o.
80.00 €
platba za pevnú linku OcÚ Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Telekom, a.s.
29.99 €
verejné osvetlenie MI Start Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Orange Slovensko
9.98 €
dodávky zemného plynu Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: SPP a.s.
78.00 €
portrét prezidentky SR Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Tlačová agentúra SR
30.00 €
kontajner 1 100l (cintorín) Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: MEVA-SK
355.20 €
Kancelárský materiál Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Qintel s.r.o.
132.10 €
výkon zodpovednej osoby GDPR Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Osobnyudaj.sk
36.00 €
ovocie a zelenina do školskej jedálne Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: TIP-TOP
110.99 €
mäso pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
8.98 €
pečivo pre školskú jedáleň Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Pekáreň KELPEK s.r.o.
19.35 €
vodné a stočné Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
64.14 €
Spracovanie mzdovej agendy Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: DOPPIO s.r.o.
90.00 €
2 x postrek proi komárom Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: VETERINÁRIUS s.r.o
300.00 €
Dodávky elektriny - ver. osvetlenie, OcÚ Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
237.24 €
mäso pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
8.98 €
mäso pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Mäso Zemplín, a.s.
13.48 €
zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
377.19 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
Odborné posúdenie prác MŠ - faktúra z roku 2017 Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: SKSR Stavebná komora
893.80 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: INMEDIA, s.r.o
94.21 €
potraviny pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: INMEDIA, s.r.o
12.18 €
motorová kosačka MTD 46 SPBHW Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: VP-TECHNIKA s.r.o
353.89 €
výkon zodpovednej osoby GDPR Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Osobnyudaj.sk
36.00 €
pečivo pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Pekáreň KELPEK s.r.o.
20.93 €
ovocie a zelenina do školskej jedálne Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: TIP-TOP
95.54 €
účastnícky poplatok - odborné vzdelávanie starostov Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: SOTAC, s.r.o.
75.60 €
verejné osvetlenie MI Start Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Orange Slovensko
9.98 €
webova stránka obce Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Webex.digital s.r.o.
72.00 €
zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
259.32 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
Spracovanie žiadosti k výzve prevencia kriminality Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: ASEKO Ing. Alena Suchá
240.00 €
Spracovanie mzdovej agendy Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: DOPPIO s.r.o.
90.00 €
Dodávky elektriny - ver. osvetlenie, OcÚ Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
251.40 €
Vypracovanie potvrdenia Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Štátna ochrana prírody
70.00 €
platba za pevnú linku OcÚ Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Telekom, a.s.
29.99 €
pracovné náradie Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: BOLONI, s.r.o.
9.60 €
Dodávky elektriny - dom smútku Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
102.00 €
výkon zodpovednej osoby GDPR Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Osobnyudaj.sk
36.00 €
Spracovanie mzdovej agendy Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: DOPPIO s.r.o.
100.00 €
pečivo pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Pekáreň KELPEK s.r.o.
19.01 €
ovocie a zelenina do školskej jedálne Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: TIP-TOP
77.44 €
verejné osvetlenie MI Start Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Orange Slovensko
9.98 €
autobusová preprava Múzeum Trebišov Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Vojtech Czap TRANS
144.00 €
Projektové energetické hodnotenie budovy - zateplenie kultúrneho domu Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: LIPA PRO s.r.o.
280.00 €
projektová dokumentácia - zateplenie kultúrneho domu Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: mmm architects s.r.o.
480.00 €
servisné práce Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: IFOsoft s.r.o.
24.00 €
výkon zodpovednej osoby GDPR Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Osobnyudaj.sk
36.00 €
dodávky zemného plynu Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: SPP a.s.
78.00 €
vypracovanie rozpočtu - oplotenie cintorína Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Projekty - BK, s.r.o.
80.00 €
nebezpečný odpad Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
zmesový komunálny odpad Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
263.74 €
elektrina OcÚ a verejné osvetlenie Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
286.43 €
platba za pevnú linku OcÚ Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Telekom, a.s.
29.99 €
informačná brožúra Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: UMP SK, s.r.o.
44.00 €
ovocie a zelenina do školskej jedálne Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: TIP-TOP
77.27 €
pečivo pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Pekáreň KELPEK s.r.o.
26.85 €
náradie a prac. rukavice Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: BOLONI, s.r.o.
47.38 €
manažment projektu zateplenie kultúrneho domu Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: H&B business
960.00 €
vodné a stočné Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
43.30 €
verejné osvetlenie MI Start Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Orange Slovensko
9.98 €
vývoz odpadových vôd Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: CSACSA - Ladislav Jakub
134.40 €
vystúpenie na MDŽ Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Anna Servická
500.00 €
manažment projektu multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: H&B business
799.99 €
elektrina dom smútku Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
102.00 €
elektrina OcÚ a verejné osvetlenie Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
249.47 €
platba za pevnú linku OcÚ Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Telekom, a.s.
29.99 €
ovocie a zelenina do školskej jedálne Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: TIP-TOP
40.92 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
programové vybavenie - evidencia obyvateľov Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: IFOsoft s.r.o.
138.60 €
zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
232.73 €
pečivo pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Pekáreň KELPEK s.r.o.
16.16 €
účastnícký poplatok za zákonné vzdelávanie starostov Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: SOTAC, s.r.o.
75.60 €
verejné osvetlenie MI Start Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Orange Slovensko
9.98 €
publikácia Rokovanie obec. zastupiteľstva Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: SOTAC, s.r.o.
48.40 €
odmena za právnu pomoc Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Judr. Sotolář
384.00 €
update programu 2019 Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: IFOsoft s.r.o.
47.76 €
Inštalačné a servisné práce Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: TELLUS - Peter Lukáč
21.60 €
elektrina OcÚ a verejné osvetlenie Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
307.74 €
vrecia na komunálny odpad Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
138.60 €
zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
232.32 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
ovocie a zelenina do školskej jedálne Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: TIP-TOP
55.01 €
nákup pc zostavy a inštalácia Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: LanIT
604.49 €
platba za pevnú linku OcÚ Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Telekom, a.s.
29.99 €
pečivo pre školskú jedáleň Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Pekáreň KELPEK s.r.o.
21.63 €
dodávky zemného plynu Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: SPP a.s.
78.00 €
verejné osvetlenie MI Start Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Orange Slovensko
9.98 €
spracovanie ohlásenia odpadu IV.Q 2018 Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
9.60 €