Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Špeciálny spôsob hlasovania - covidové hlásovanie vo voľbách 2022

 04.10.2022

Vzhľadom na to, že k dnešnému dňu, t. j. k 30. septembru 2022 je vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 nariadená izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, resp. karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) sa uplatní postup podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o špeciálnom hlasovaní“).

Z uvedeného vyplýva, že voliči, ktorí majú ku dňu konania spojených volieb prekážku výkonu volebného práva spočívajúcu v zákonom ustanovenom obmedzení osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 (osoby s nariadenou karanténou alebo izoláciou v súvislosti s ochorením COVID-19) a osoby s nimi žijúce v spoločnej domácnosti (ďalej spolu len „oprávnení voliči“), budú môcť požiadať o špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej prenosnej volebnej schránky, ktoré budú zabezpečovať vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie.

Sídlom špeciálnej volebnej komisie je tzv. určená obec, tzn. obec podľa prílohy k zákonu o špeciálnom hlasovaní, pričom platí, že územný obvod špeciálnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom špeciálneho volebného obvodu.

Sídlo špeciálnej volebnej komisie v územnom obvode obce Čierne Pole  je v obci Pavlovce nad Uhom.

Oprávnený volič (pozitívny na ochorenie COVID-19) podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby a to (výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. V posledný pracovný deň pred dňom konania spojených volieb, t.j. v piatok 28.10.2022 môže podať žiadosť najneskôr do 12:00. Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok 24.10.2022 na telefónnom čísle 056/6383222


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >