Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Ochrana lesov pred požiarmi

 09.08.2019

Ochrana lesov pred požiarmi

Každý rok vzniká spolu s jarným obdobím, obdobie zvýšeného rizikavzniku požiarov v prírodnom prostredí. Zvýšený výskyt požiarov v prírodnomprostredí v jarnom období je spôsobený činnosťou občanov a to najmä prispaľovaní suchej trávy, lístia a konárov orezaných stromov a kríkov a na jeseňpopadané lístie alebo drevo zo stromov, ktoré často spaľujú neraz aj spolu sostatným komunálnym odpadom.

Nemalý počet požiarov je spôsobených neopatrnosťou pri zakladaní ohňovpriamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí priplošnom vypaľovaní suchých porastov. Aj keď vypaľovanie suchej trávy a inýchporastov je zákonom zakázané, každoročne sú zaznamenané požiare lesnýchporastov spôsobené touto činnosťou.

Tiesňové telefónne číslo Integrovaného záchranného systému č. 112, 150

Z uvedených dôvodov apelujeme na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu požiarov v súlade so zákonom o ochranepred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz:

  • vypaľovania suchej trávy, porastov kríkov stromov a spaľovania odpadov,

  • fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

  • zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

V prípade zistenie porušenia ustanovení § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. oochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzickou osobouupozorňujeme, že Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, môžefyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a vpriestupkovom konaní až do výšky 331 €.

Na zakladenie ohňov v prírode je potrebné využívať


Zoznam aktualít: