Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 28)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1 predaj pozemku Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Anna Maruškaničová
230 €
IRP-CLLD-S539-512-003-002 Úprava práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí príspevku zo strany MAS Užívateľovi na Realizáciu aktivít Projektu Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Občianske združenie Medzi riekami
70 000 €
BF4/2021 Úprava práv a povinností banky a klienta pri poskytovaní elelktronických služieb Odb.: Black Field s.r.o.
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
BF3/2021 Zriadenie Elektronickej služby Business24 Odb.: Black Field s.r.o.
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
BF2/2021 Úprava práv a povinností banky a klienta pri poskytovaní elelktronických služieb Odb.: Black Field s.r.o.
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
BF1/2021 Vedenie účtu Odb.: Black Field s.r.o.
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
2/2021 MOM COVID 19 - diagnostické vyšetrenie Odb.: obec Čierne Pole
Dod.: Michaella
0 €
1/2021 Čierne Pole - Oáza BIODIVERZITY Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Nadácia VÚB
9 370 €
Dodatok 1/2021 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
Dodatok č. 1 nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: SEWA, a.s.
0 €
5/2020 Výpožička koncového zariadenia a SIM karty Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
4/2020 nájom za poľnohospodársku pôdu Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Agrospol
378.32 €
2020/128/2630 Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Ministerstvo financií SR
6 376 €
3/2020 Biznis linka, Biznis NET Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Telekom, a.s.
0 €
2/2020 audit Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová
480 €
1/2020 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: SEWA, a.s.
0 €
12/2019 Uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia WC v kultúrnom dome v ocbi Čierne Pole Odb.: MŠ Čierne Pole
Dod.: Ing. Mojsej Juraj - MOCHOSTAV
22 907.57 €
11/2019 Dodávka programového vybavenia - Evidencia majetku Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: IFOsoft s.r.o.
69.30 €
10/2019 Výkon štatutárneho auditu na rok 2019 Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová
400 €
9/2019 Webstránka obce Odb.: Obec Čierne Pole
Dod.: Webex.digital s.r.o.
660 €
Generované portálom Uradne.sk