Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznam o plánovanom prerušení distribúcie elekriny
dňa: 15. február 2019 od 07:50 h do 12:00 h. č.d.9 - 26, 78 - 97
Oznam o plánovanom prerušení distribúcie elekriny
dňa: 7. marca 2019 od 09:00 h do 11:30 h v celej obci
Informácia k doručovaniu pre voľby prezidenta SR 2019
Voľby prezidenta SR 2019
Elektronizácia obecného úradu Čierne Pole
Sprístupnenie 138 služieb samosprávy obce vyplývajúcich z jej originálnych kompetencií elektronicky, cez internet.

Ocenenie pre obec Čierne Pole

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. pravidelne vykonáva analýzu územnej samosprávy Slovenska. Analyzuje obdobie od výsledkov s akými primátori miest a starostovia obcí prevzali, s výsledkami, ktoré dosiahli. Metodika vyberala mestá a obce s dobrou finančnou i majetkovou bonitou. Hodnotenie bolo vypracované na základe dát získaných od Ministerstva financií SR.

 

Ako z protokolu vyplýva hodnotilo sa 2926 miest a obcí a analýzou prešlo 39,09 % hodnotených miest a obcí. Zamerali sa na finančnú a majetkovú bonitu miest a obcí SR. Naša obec Čierne Pole bola vyhodnotená  ako obec, ktorá sa zaradila medzi uvedených 39 % s konštatovaním, že vedenie samosprávy efektívne využíva financie, ako aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj.

 

Obec obdŕžala PEČAŤ rozvoja obcí a miest 2017, čím dokazuje svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu.

 

 

PROJEKTY EU

Modernizácia verejného osvetlenia obce Čierne Pole

Rekonštrukcia, modernizácia materskej školy v obci Čierne Pole a zriadenie školského stravovania

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

FAKTÚRY ZA ROK 2016

FAKTÚRY ZA ROK 2015