Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

OZNAMY

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCI 2018


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018 od 07.00 h do 22.00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec ("obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Informácie pre voliča:

  1. určenie a zverejnenie volebného obvodu v obci Čierne Pole: volebný obvod č.1,
  2. počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má voliť: 5 (slovom: päť poslancov),
  3. meno zapisovateľky: Kistína Kaszonyiová, tel.č. 0918 245 546,
  4. počet obyvateľov obce: 331.

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.

 

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018


Starosta obce Čierne Pole zverejňuje  v obci obvyklým spôsobom, podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb,  návrh rozpočtu obce na rok 2018.

Návrh Rozpočtu obce na rok 2018


Voľby do NR SR 2016

Volby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5.marca 2016 od 07:00 hod. do 22.00 hod.

Informácie k voľbám: www.minv.sk/?volby-nrsr

 

Parlamentné voľby 2016 - Obec Čierne Pole

Výsledky volieb: 

http://www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/696-cierne-pole/parlamentne-volby/2016/vysledky

POZVÁNKA 08.05.2016

 

EURÓPSKY SAMIT REGIÓNOV A MIEST BRATISLAVA 8-9/7/2016

V programe Interreg Maďarsko - Slovensko: "Na Slovensku kontaktujte nasledovnú adresu":

http://www.skhu.eu/contact-information