Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.ciernepole.sk spravuje Obec Čierne Pole a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obec Čierne Pole
Adresa:
Obecný úrad
Čierne Pole 16
079 01 Veľke Kapušany

IČO: 00331473

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Počet obyvateľov: 331
Rozloha: 423 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1422

Všeobecné informácie: ciernepole@centrum.sk
Podateľňa: ciernepole@centrum.sk
Starosta : ciernepole@centrum.sk, Tel.: 0905 572 067
Informácie o napĺňaní webového sídla: ciernepole@centrum.sk

Sekretariát:
Tel.: +421 56 638 32 22

Fax: +421 56 638 32 22, Email: ciernepole@centrum.sk

Kompetencie:
Obec Čierne Pole je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

aktualizované 13.04.2012

 

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.:
+421 55 644 25 35
e-mail:
info@webex.sk