Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na koncert
Pozvánka na zasadnutie OZ Čierne Pole
POVINNÉ INFORMOVANIE - GDPR
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Elektronizácia obecného úradu Čierne Pole
Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Ochrana lesov pred požiarmi
Triedený zber a zber komunálneho odpadu - rok 2019
Ocenenie pre obec Čierne Pole
Naša obec Čierne Pole prešla hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu a bola jej udelená Pečať rozvoja obcí a miest 2017.

Elektronizácia obecného úradu Čierne Pole

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že naša obec Čierne Pole sa v súlade so zákonom o e-Governmente č. 305/2013 Z.z. zapojila do projektu dátového centra obcí a miest, v skratke DCOM a od 1. novembra 2016 sprístupňuje 138 služieb samosprávy obce vyplývajúcich z jej originálnych kompetencií elektronicky, cez internet.

Projekt DCOM umožňuje občanom a podnikateľom obce vykonávať väčšinu agendy elektronicky z pohodlia domova, alebo z akéhokoľvek miesta, z ktorého sa cez internet budú vedieť pomocou občianskeho preukazu s čipom (eID karty) a aplikácie eID klient po overení totožnosti prihlásiť do systému DCOM. Pre tieto účely bola na obecnom úrade zriadená aj kancelária prvého kontaktu, kde Vám so všetkým radi poradíme a pomôžeme.

Elektronizácia obecného úradu (OcÚ) a využívanie verejných služieb elektronicky prispeje k zvýšeniu transparentnosti, odľahčí administratívnu záťaž občanov a podnikateľov obce pri komunikácii s obecným úradom, hlavne pri platení daní z nehnuteľnosti, miestnych poplatkov ako aj všetkých ostatných vecí ktoré občania budú prostredníctvom obecného úradu vybavovať.

Odkaz na elektronické služby IS DCOM nájdete na stránke obce v sekcii E-Služby. 

 

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obci a miest

Zmluva o poskytovaní služieb digitálnej kancelárie

 

Používateľskú príručku pre prácu s aplikáciou eID klient si môžete stiahnuť tu.

PROJEKTY EU

Modernizácia verejného osvetlenia obce Čierne Pole

Rekonštrukcia, modernizácia materskej školy v obci Čierne Pole a zriadenie školského stravovania

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

FAKTÚRY ZA ROK 2016

FAKTÚRY ZA ROK 2015